פתח סרגל נגישות accessibility

כלי נגישות

GetBasic

אחריות בסיסית

להפעלת
אחריות
בסיסית

mobilesearch-icon

שירות אחריות בסיסית

שירות אחריות יבואן בסיסית כוללת תמיכה בתקלות חשמליות או חומרה בלבד
בקניית מכשיר סלולרי חדש.

שדרגו לשירות התיקונים המורחב
ותהנו מכיסוי מלא